MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 8-án 17,45 órakor közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Közmeghallgatás

Környezetvédelmi beszámoló

Előadó: Varga Péter polgármester

2. Belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Varga Péter polgármester

3. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelői szerződésmódosításról döntés

Előadó: Varga Péter polgármester

4. Vaszar 084/1. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról döntés

Előadó: Varga Péter polgármester

5. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017.(XII....) önkormányzati rendelete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 8/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Varga Péter polgármester

6. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017.(XII....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 10/2013.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Varga Péter polgármester

7. Vegyes ügyek

8. Szociális tüzifa támogatásról döntés (zárt ülés keretében)

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2017. december 1.

Varga Péter

polgármester