MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 24-én 16,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.Napirendi javaslat:

1. Rendőrség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

2. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

3. Az önkormányzat 2017. gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámoló Pápakörnyéki Önkormányzatok feladatellátó társulása Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázatról döntés
Előadó: Varga Péter polgármester

5. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2018. április .

Varga Péter
polgármester