MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 4-én 12,00 órakor rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú „Minibölcsőde kialakítása Vaszaron” projekt műszaki tervezési munkáira vonatkozóan vállalkozó kiválasztása
Előadó: Varga Péter polgármester

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2018. május 2.

Varga Péter
polgármester