Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 26-én 16,30 órakor
testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar


Napirendi javaslat:
1. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(VI..) önkormányzati
rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 2/2011.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Varga Péter polgármester
2. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodás Önkormányzati Társulás projektjének
önrészfizetéséhez kapcsolódó megállapodás elfogadása

Előadó: Varga Péter polgármester
3. Hunyadi SE 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Hunyadi SE elnöke
4. Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzata Általános Iskolai Intézményi
Társulása 2012. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Varga Péter polgármester
5. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(VI...) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Varga Péter polgármester
6. Ihász Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Előadó: Varga Péter polgármester
7. Megállapodás elfogadása Ihász Gábor Általános Iskola és Vaszar-Gecse-Takácsi
Községek Körjegyzősége között

Előadó: Varga Péter polgármester
8. Iskolai osztály létszám megemelése
Előadó: Varga Péter polgármester
9. Óvodai csoportszám és létszám meghatározása
Előadó: Varga Péter polgármester
10. Vegyes ügyek
11. Ihász Gábor Általános Iskola igazgatói állására kiírt pályázattal kapcsolatos
döntéshozatal (zárt ülés keretében)

Vaszar, 2012. június 18.
Varga Péter