MEGHÍVÓ


Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-án 16,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar Fő u. 29.


Napirendi javaslat:
1. Vaszar Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87 §. (1) bekezdése alapján

Előadó: Varga Péter polgármester
2. Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló

Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző
3. Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok Általános Iskolai Intézményi Társulása
fenntartásában működő Ihász Gábor Általános Iskola I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása

Előadó: Varga Péter polgármester
4. Takácsi, Vaszar és Gecse Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda Intézményi
Társulás I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Varga Péter polgármester
5. Takácsi, Vaszar és Gecse Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda Intézményi
Társulása költségvetésének módosítása

Előadó: Varga Péter polgármester
6. Iskolai osztálylétszám meghatározása
Előadó: Varga Péter polgármester
7. Önkormányzati szándéknyilatkozat és döntés meghozatala általános iskolai oktatási
intézmény ingó- és ingatlanvagyon működtetésének átvállalásával kapcsolatban
2013/14-es tanévre vonatkozóan

Előadó: Varga Péter polgármester
8. Vegyes ügyek


Vaszar, 2012. szeptember 7.