Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 12-én 17,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:
1. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása Előadó: Varga Péter polgármester
2. Belső ellenőrzési megállapításokra intézkedési terv elfogadása Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző
3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II….) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2008.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról Előadó: Varga Péter polgármester
4. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II…..) önkormányzati rendelete Vaszar Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2004.(IX.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

5. Bóbita Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása Előadó: Varga Péter polgármester
6. KEOP pályázathoz kapcsolódó döntéshozatal Előadó: Varga Péter polgármester
7. Takácsi, Vaszar és Gecse Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Társulása 2013. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Varga Péter polgármester
8. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Előadó: Varga Péter polgármester
9. Vegyes ügyek
Vaszar, 2013. február 6.

Varga Péter
polgármester