Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 28-án 16,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

 1. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2013. (V…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról
  Előadó: Varga Péter polgármester
 2. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
  Előadó: Varga Péter polgármester
 3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(V…) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
  Előadó: Varga Péter polgármester
 4. Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetésének módosítása
  Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 5. Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége 2013. évi zárszámadásának elfogadása
  Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 6. Védőnői társulás felülvizsgálata, megállapodás védőnői feladatok ellátására, védőnő foglalkoztatására
  Előadó: Varga Péter polgármester
 7. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2013. (V…) önkormányzati rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

 1. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
  előadó: Pfilfné Bagics Judit
 2. Takácsi- Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodás elfogadása
  Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda alapító okirat módosítása
  Előadó: Varga Péter polgármester
 3. Vegyes ügyek

Vaszar, 2013. május 22.

Varga Péter

polgármester