MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 7-én 16,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

2. Az önkormányzat 2015. évi gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

3. Rendőrség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Szabó Péter r. főtörzsőrmester körzeti megbízott

4. Pápai Vízmű Zrt. részvényvásárlásáról döntés, szindikátusi szerződés megszüntetéséről döntés
Előadó: Varga Péter polgármester

5. Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás vagyonfelajánlásáról a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére
Előadó: Varga Péter polgármester

6. „Vaszar és Térsége Vízbázisáért” Közalapítvány megszüntetéséhez kapcsolódó előterjesztés
Előadó: Varga Péter polgármester

7. Pályázat benyújtása „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című, VP-6-7.4.1.1-16-os kódszámú pályázat XXXX. célterületére
Előadó: Varga Péter polgármester

8. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2016. április 4.

Varga Péter
polgármester