Vaszar KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE

 

 Érintett költségvetési év: 2011. év

 

1.)  A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:

 

Közbeszerzés tárgya

típusa*

beruházás nettó értéke e Ft

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0521 pályázathoz kapcsolódó IKT eszközfejlesztés

 

árubeszerzés

6.121

 

(* árubeszerzés; építési beruházás; építési koncesszió; szolgáltatás; szolgáltatási koncesszió)

 

2.)  A közbeszerzés várható időpontjai:

         hirdetmény feladásának ideje: 

     2011. április hó

–    teljesítés ideje:

                             2011. július hó

 

3.)  A közbeszerzés előzetesen becsült értéke:

 

6.121 e Ft

 Alkalmazandó eljárás-típus:

 

Értékhatár szerint:

egyszerű közbeszerzés

Eljárástípus szerint:

meghívásos

 

4.)  A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):

 

Forrás

Mérték

 Társadalmi Infrastruktúra Operatív program

100

%

 

5.)  A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):

 

Név

beosztás/tisztség

Varga Péter

polgármester 

Pfilfné Bagics Judit 

Körjegyző 

 

 

Vaszar, 2011. március 28. 

 

                                                                                                    

                                                                      Varga Péter

                                                                   polgármester sk.