Minibölcsőde kialakítása Vaszaron

Vaszar Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-17-VE1-2017-00007 pályázaton minibölcsőde kialakítására nyert pályázatot. Az önkormányzat a tulajdonában álló Vaszar, Jókai u. 13. szám alatti ingatlanon, az óvoda szomszédságában tervezi a minibölcsőde kialakítását. Ezen projekt keretében kialakítandó épületben 7 fő 3 év alatti gyermek bölcsődei ellátását tudná az önkormányzat biztosítani.
Jelenleg a tervezési folyamat zajlik. Az épületre az engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedély kiadásra került. Az 2018. év végéig a kiviteli tervek készülnek. Ezek elkészülte után kerül kiírásra a közbeszerzés.

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!