Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VI.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016.(VI.15.) önkormányzati rendelete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VI.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(VII.14.) önkormányzati rendelete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2014.(X.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételének szabályairól

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013.(VI.3.) önkormányzati rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013.(VI.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV.12.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (IX.01.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről