Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 27-én 15,30 órakor
testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar

Napirendi javaslat:
1. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(IV…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011.(II.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Varga Péter polgármester
2. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(IV…)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Varga Péter polgármester
3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(IV…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester
4. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(IV…)
önkormányzati rendelete önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Pfilfné Bagics Judit
5. Vaszar Község Önkormányzata 2011. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló
beszámoló

Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző
6. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának
beszámolója a szolgálat munkájáról, a rendszeres szociális segélyezettek 2011. évi
együttműködéséről

Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző
7. Vegyes ügyek

Vaszar, 2012. április 20.