27 ápr. 2017 csütörtök
Vaszar Település Honlapja:
Vaszar Portál
Aktuális PDF Nyomtatás E-mail

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK beíratása

 • a Takácsi Bóbita Óvodában (Takácsi, Petőfi u. 15.)
 • a Magyargencsi Telephely Óvodában (Magyargencs, Petőfi u. 84.) valamint
 • a Vaszari Napsugár Tagóvodában (Vaszar, Fő u. 16.)

2017. április 24-én (hétfőn) 08.00 - 16.00 óráig,

2017. április 25-én (kedden) 08.00 - 16.00 óráig lesz.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépett rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Amennyiben szabad férőhely engedi, a 2,5 éves gyermek is felvehető az óvodába, így őket is előjegyzésbe lehet venni.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a.) pontja alapján szabálysértést követ el. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

A beiratkozáshoz a szülő hozza magával

 • - a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • - a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • - továbbá a gyermek TAJ kártyáját és születési anyakönyvi kivonatát.

 

 


 

F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik.
A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani.

A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos!

Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.

A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.

Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni. Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.

A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.

Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet!

A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

Lakossági tájékoztatás – gombamérgezések megelőzéséről


Az átlagosnál csapadékosabb nyár kedvezett a vadon termő gombák szaporodásának, ezzel együtt jár, hogy megnövekszik a gombamérgezések száma is.
A gombászás kellemes időtöltés, de néhány fontos alapszabályt be kell tartani, hogy csak gombaszakértő által megvizsgált gombát fogyasszunk és nem vizsgált gombát soha ne ajándékozzunk ismerősöknek. A gombák ugyanis súlyos, akár halálos mérgezést is okozhatnak! 

 • - A gyilkos galóca és a gyilkos galóca típusú mérgezés a legsúlyosabb, esetleg halálos kimenetelű is lehet, azonban gyakoriak az egyéb gombák által okozott mérgezések, melyek lappangási ideje jóval rövidebb. Hányással, hasmenéssel vagy idegrendszeri tünetekkel (zavartsággal, hallucinációkkal) járnak, ritkán halálos kimenetelűek. – Ha a gomba elfogyasztását követő két órán belül jelentkeznek a tünetek, akkor nagy valószínűség szerint nem gyilkos galóca típusú mérgezésről van szó.
 • - A gyilkos galóca mérgezés gyomorrontást idéző tünetei ugyanis fél és 1 nap után jelentkeznek, majd a 3. napig javulás figyelhető meg, azonban a 3 és 6 nap között már olyan súlyos máj- és veseelégtelenség alakulhat ki, amikor csak a transzplantáció, azaz szervátültetés mentheti meg a beteget.
 • - A kezelés minél hamarabb megkezdése érdekében - a tünetek észlelését követően minden esetben forduljon orvoshoz és vigyen mintát a gombából, vagy az elkészített ételből, illetve tisztítási hulladékból, mert így a gyanúsított gombafajtája gyorsabban azonosítható. Nagyon fontos, hogy hányan ettek még a gombából készült ételből. Értesítsen minden fogyasztót a megbetegedésről és tájékoztassa őket arról, hogy ők is forduljanak minél előbb orvoshoz.
 • - Fontos továbbá a maradék étel további fogyasztásának megakadályozása!

 

VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Népegészségügyi Főosztály
8200 Veszprém, József Attila utca 36.
telefon: 88/424-210, fax: 88/550-829, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 


 

Tájékoztatás: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása a számlázással kapcsolatosan

 


 

 Tájékoztatás a hulladékudvarokban gyűjthető építési-bontási hulladékokról

 


Tisztelt Gazdálkodó!

Értesítem, hogy a 2016. évi Területalapú támogatás igénylése megkezdődött!

Részletek itt!

 


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS


az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos
szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés).

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a
tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu),
vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

  

Pápa, Zimmermann u. 8.
FOGÁSZATI RENDELÉS IDEJE

Hétfő, szerda, csütörtök 12,00-18,00
Kedd 8,00-14,00
Péntek 9,00-15,00

 


 

Felhívás a lakosság számára

 A tavasz közeledtével ismét előtérbe kerülnek a zöldterületek gondozása, a vízelvezetés, a tüzelés problémái.
Fentiekkel kapcsolatban néhány fontos dologra szeretném felhívni a lakosság figyelmét:

- A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közutak kezelésének szabályait a rendelet mellékleteként kiadott szabályzat tartalmazza.
Ennek alapján az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

Kérjük, hogy ez alapján a gondozási munkálatokat szíveskedjenek elvégezni. Kérjük, hogy különös tekintettel gondoskodjanak az árkok tisztántartásáról! Az árkokban folyamatosan nyírják a füvet, az árkokat szíveskedjenek kitakarítani, figyelemmel az elfolyó nyílásokra is. Így szükséges gondoskodni a csapadékvíz elvezetéséről.

A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt a használó köteles tisztántartani. Felkérjük ezen tevékenységet folytatókat, hogy az előírást szíveskedjenek betartani.

- Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 14/2006.(IX.1.) önkormányzati rendelete ezen felül előírja, hogy szemetet, hulladékot, salakot közterületen tárolni, lerakni, továbbá a közterületet egyéb módon beszennyezni tilos!

- Felhívom a figyelmet, hogy a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) kormányrendelet 2. § ((4) bekezdése alapján az alapbírság összege akár 50.000,- Ft is lehet a fenti esetek megszegése esetén!

- Az allergén gyom irtásáról még virágzás előtt gondoskodni szükséges. A parlagfű virágzását meg kell akadályozni adott év június 30. napjáig, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

- Aktuális téma az idő javulásával az égetés. Avar és kerti hulladék megsemmisítéséről elsősorban hasznosításával kell gondoskodni, amennyiben ez nem lehetséges, elszállításáról gondoskodni kell. Erre a településünkön kihelyezett szemétszállító edények alkalmasak, hiszen kimondottan komposztálandó anyag elszállítását teszik lehetővé. Kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen lehet égetni, ahol az égetés környezeti kárt nem okoz, emberi egészséget nem veszélyeztet. Kerti hulladékot közterületen égetni tilos! Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari és veszélyes hulladékot. Ezt sajnos nem mindig veszik figyelembe. Kérjük erre fokozottan figyeljenek! Az égetés szélcsendes időben, nagykorú személy felügyelete mellett történhet 14,00-19,00 óra közötti időszakban hétköznapokon. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon – meg kell szüntetni.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a felhívásban foglaltakat betartani szíveskedjenek!

Vaszar, 2016. március 22.

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

 
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT üzemeltetésében álló vaszari hulladékudvar 2015. december 11-én bezár 

 


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a vaszari hulladékudvar téli nyitvatartása

2015. november 2-től

péntek 8,00-16,00 óráig

 


„Közterületen a zöldhulladék elhelyezése is illegális”

A nyár végi időszakban az egyik leggyakoribb a frissen levágott fű és a lehullott, rothadó, fogyasztásra már alkalmatlan gyümölcs. Az ilyen hulladék azonban kiváló táplálék a vaddisznó számára, ezzel segítve az állatok belterületen való megtelepedését, állandó jelenlétét.

Az örökzöldek lenyesett ágai szintén veszélyforrást jelenthetnek: a fenyő és a tuja, főleg elszáradt állapotban fokozottan tűzveszélyes.

Mint ahogy a nagy mennyiségben, egyben lerakott zöldhulladék, mert a végbemenő lebomlási folyamatok öngyulladáshoz vezethetnek. Az „erdei komposztnak” hitt zöldhulladék-halom akár több hektár erdőt veszélyeztető tűzfészekké is válhat.

A zöldhulladék illegális lerakásának komoly természetvédelmi kockázata is van, mivel elősegíti az invazív fajok, például a bálványfa, a parlagfű és a japán keserűfű terjedését. Az agresszív idegenhonos fajok a főváros környékén még meglévő őshonos védett erdők rovására terjeszkednek, visszaszorításuk nagy erőfeszítést igényel.

Akinek zöldhulladéka keletkezik, és azt nem kívánja, vagy nem tudja kertjében komposztálni, azt a bio szemétgyűjtő edénybe helyezve tegye legális elszállításra alkalmassá.

Forrás: Humusz Szövetség


Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése 2015. július 3-tól visszavonásig


A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

Országos tűzgyújtási tilalom idején az önkormányzat által engedélyezett növényi hulladék égetése is tilos, valamint a katasztrófavédelem által kiadott irányított égetési engedélyek is érvényüket vesztik.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, de erről az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén
teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él!

Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található erdőterületekről az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen is tájékozódhat.

 


Tűzvédelmi tájékoztató a kalászos termény betakarítási, kazalozási,
szalma összehúzási és bálázási munkáihoz.


A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban résztvevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.
 

Azért, hogy a meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, az alábbi szabályok betartása különösen fontos:

 • - A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak tűzoltó készülékkel ellátott erő-és munkagép, valamint jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.
 • - Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer.
 • - Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését.
 • - Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggalfeltölteni.
 • - A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.
 • - Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani.
 • - Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani.
 • - A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
 • - A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát.
 • - Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
 • - A korábbi szabályozáshoz képest fontos változás, hogy a betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni.

Kelt; Pápa, 2015. július 2.


Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 
 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási

települési ügysegédjének ügyfélfogadási ideje Vaszar településen

  

Ügyfélfogadás

rendszeressége

időpont

időtartam

hetente

hétfő

8,00-12,00

 

 


 


 

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft tájékoztatja a lakosságot, hogy

a Vaszari hulladékudvar 2015. évi első nyitvatartási napja: 2015. január 30.

A hulladékudvar ezen naptól a téli nyitvatartási rend szerint üzemel.

Nyitva tartás:
Péntek: 08:00 - 16:00

 

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal

Pfilfné Bagics Judit

jegyző

 


 

Falunap 2014 részletes program


A hulladékudvar nyitva tartási ideje 2014. április 18-tól:

Péntek 10-18 óráig

Kérjük a hulladékudvar szolgáltatását minél többen vegyék igénybe.

 


2014-es hulladéknaptár

 


Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei tagjai számának meghatározása


Tájékoztató
lakossági adatgyűjtésekről, 2014
Munkaerő-felmérés

A munkaerő-felmérés célja összességében a foglalkoztatottság és a munkanélküliség folyamatos megfigyelése, ezek jellemzőinek feltérképezése. A felmérés a munkaerő-piaci helyzet mélyreható megismerését szolgálja, mint például, hogy hányan dolgoznak a gazdasági élet különböző területein, általában mennyi időt töltenek munkavégzéssel, hányan keresnek, de nem találnak munkát, hányan szeretnének még dolgozni, és erre képzettségük, családi kötöttségeik alapján milyen esélyük van. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre csak közvetlenül a lakossághoz fordulva kaphatunk választ.
Egy felkért háztartást hat egymást követő negyedévben keresi meg összeírónk.
A lakosság utazási szokásai
A felvétel célja a lakosság utazási szokásainak, igényeinek, turisztikai keresletének vizsgálata. Az adatgyűjtésben közreműködő háztartásokat nyolc egymást követő negyedévben kérjük fel válaszadásra, amikor arról kérdezzük őket, hogy az elmúlt három hónapban tettek-e többnapos utazást. Ha igen, akkor az utazás körülményeiről következnek kérdések: az utazás okáról, földrajzi céljáról, a használt közlekedési eszközökről, az igénybevett szálláshelyekről. Ha nem utaztak az elmúlt időszakban, az iránt érdeklődünk, melyek voltak azok a körülmények, amelyek ezt nem tették lehetővé. A kapott információk a lakosság, az idegenforgalom területén működő vállalkozások, a nemzetközi szervezetek adatigényeinek kielégítését, a turizmuspolitika formálóinak munkáját nagyban segítik.
Mindkét adatfelvételben való részvétel önkéntes, ugyanakkor nagy jelentőségű, hogy a háztartások minden típusa megjelenjen a statisztikai adatokban, így kaphatunk valós képet a lakosság munkaerő-piaci helyzetéről, illetve turisztikai szokásairól. A háztartások véletlen mintavétellel kerülnek kiválasztásra az ország különböző településein, ez biztosítja, hogy az adatok jól reprezentálják a teljes lakosságot.
Az adatfelvételek minden fázisában szigorúan ügyelünk a személyes adatok védelmére, az adatfeldolgozás után kizárólag összesítve, beazonosításra alkalmatlan módon jelentetjük meg az eredményeket.
Kérjük, amennyiben fényképes igazolvánnyal ellátott összeírónk éppen Önt keresi fel a fenti adatgyűjtések egyike céljából, legyen segítségünkre, válaszoljon kérdőíveinkre, hogy megbízható, pontos adatokat tudjon a KSH a felhasználók részére biztosítani.
Központi Statisztikai Hivatal
Veszprémi főosztály


Interjú Szabadi Jánossal, a GEMARASK Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetőjével

feltöltve 2013.11.29.


Szociális célú tüzifa igénylési lehetőségről tájékoztatás

Szociális célú tüzifa igénylési nyomtatvány

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal

8542 Vaszar, Fő u. 29.

 Pfilfné Bagics Judit

jegyző


 

Tisztelt Lakosaink!
Községünkben továbbra is nagy probléma, hogy a szemetet illegálisan helyezik el a falu területén. Ezért ismételten tájékoztatom a lakosságot a község területén lévő hulladékudvar kínálta lehetőségekre. Ezen a hulladékudvaron került biztosításra az, hogy a vaszari és takácsi lakosok a háztartásban keletkező hulladékokat ingyenesen elhelyezhessék. A hulladékudvar állandó, év közben folyamatos nyitvatartást biztosít.
Hulladékudvar címe: 8542 Vaszar, 068/9. hrsz.
Nyitvatartás:
Péntek: 10,00-18,00
Téli nyitva tartás várhatóan: Péntek: 8,00-16,00
A hulladékudvarban ingyenesen helyezhető el:
- Veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente
legfeljebb 150 kg mennyiségben helyezhetők el elemek, akkumulátorok, elektronikai
hulladékok (izzó, fénycső), festékes és vegyszeres göngyölegek
- A veszélyes hulladéknak minősülő fáradtolaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente
legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban.
- Használt étolaj- és zsír hulladék alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb 60 liter
helyezhető el.
- Havonta 1 m3, de évente legfeljebb 3 m3 inert hulladék helyezhető el. Inert
hulladéknak tekintendő az ingatlanokon – hibaelhárításból vagy javításból származó
építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó,
elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék (Pala, kátránypapír nem helyezhető
el!).
- Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el lom, műanyag, papír, üveg (ablaküveg),
fém csomagolási hulladék, textil hulladék, fa nyesedék (csak fanyesedék vihető, fű,
növényi maradványok nem!).
- Műszaki cikkek (mosógép, tv, hűtő): lakossági mennyiségben.
- Gumi (legfeljebb kisteherautó méretű): havi 4 db, évi maximum 12 db.
A hulladékudvarra történő hulladék szállításkor kérem a lakosságot, hogy vigyék magukkal az
számlát, melyen az ügyfélazonosító szám található, lakcímkártyájukat is az azonosításhoz.
Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékudvarra a hulladékot különválogatva vigyék el.
A hulladékszigeten lehet eldobni az újságpapírt, a háztartási üvegeket, az üdítős, sörös
fémdobozokat, a konzervdobozokat (elöblítve), a PET palackokat, étolajos, mosószeres
flakonokat (elöblítve).
Ezzel is csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, továbbá a község területén illegálisan kidobott hulladékok mennyisége!
Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a hulladékudvar szolgáltatásait minél szélesebb körben vegyék igénybe!
Vaszar, 2013. október 21.
Pfilfné Bagics Judit
jegyző


„Itthon vagy Magyarország - szeretlek”
programja
Vaszar Községben
2013. szeptember 28.


Interjú Szabadi Jánossal, a GEMARASK  Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetőjével

Feltöltve: 2013.07.31


Kéményseprési és ellenőrzési munkák Vaszaron 2013. július 15-24. között


 

 


Katasztrófavédelem tájékoztatása az aratáskor betartandó tűzvédelmi szabályokról


MÁV tájékoztatása 2013. június 03-án 8:30-tól 2013. június 10-én 14:30-ig menetrend módosításról


MÁV tájékoztatása menetrend módosításáról 2013. május 27. és május 31. közötti időszakban (vágányzári információ)


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság országos digitális átállásról szóló hirdetménye  

Digitális átállás állami támogatás iránti igény


Hulladékudvar nyári nyitvatartása Vaszaron:

Péntek: 10,00-18,00

 

 

 


Új Leader-pályázati rendszer

2013. 03. 29.

 


Tisztelt Lakosaink!
Községünk területén az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált, hogy a kutyák szabadon kószálnak a közterületeken.
Kérem a tisztelt lakosokat, hogy a kutyáját mindenki olyan körülmények között tartsa, hogy az ne tudjon az utcára kijutni, más telkére átmenni! Ezzel is próbáljuk mások nyugalmát biztosítani, s az esetleges balesetet elkerülni.
Kérem, szíveskedjenek kutyájukat a közterülettől, más ingatlanától elzárva tartani!
Az, akinek kutyája közterületen szabadon kószál, a szabálysértési törvény alapján pénzbírsággal sújtható.
Kérem a lakosokat, hogy a kutyákat közterületen csak pórázzal és szájkosárral ellátva vezessék!
Vaszar, 2013. március 26.
Jegyző


Győr Szolg Tájékoztató


FELHÍVÁS

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra


Az Önkormányzat és a Közszolg Kft. kéményseprő részlegének közös
Tájékoztatója

1. 2012. évi XC. Törvény a Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
- A közszolgáltatás biztosítása: Veszprém megye egész területén a megyeszékhely megyei jogú város Önkormányzata
- A közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást – megrendelés nélkül – ütemezett sormunka keretében látja el
- Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli:
 Írásban felszólítja a használót az üzemelés azonnali leállítására a szabálytalanság megszüntetéséig
 Haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a gázszolgáltatót.
- Az ingatlan tulajdonosának és használójának jogai és kötelezettségei:

Bővebben...
 
Köszöntő PDF Nyomtatás E-mail

Kedves Látogató!


Tisztelettel köszöntöm honlapunkon a községünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket, községünk polgárait Vaszar község Önkormányzata és minden lakója nevében! Akár a szándék, akár a véletlen vezérelte községünk honlapjára - itt mindig szívesen látott vendég lesz.

 

Remélem, hogy bemutatkozó honlapunk böngészése során sok fontos információt tud begyűjteni községünkről és hamarosan vendégeink közt üdvözölhetjük!
Honlapunkon minden olyan információt igyekszünk elhelyezni, amire szüksége lesz ahhoz, hogy megismerje községünk értékeit, látnivalóit, nevezetességeit. 

 

Remélem, hogy weboldalunk elnyeri tetszését és a településünk iránt érdeklődők sok jól használható információt találnak majd itt, polgárainknak pedig segítséget nyújt ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.

 

Szeretettel várjuk Önt községünkben a település valamennyi lakója és képviselő-testülete nevében. Kérem kattintson, s ha tetszik amit látott, térjen vissza máskor is!

 

 

Tisztelettel:

 

 

Varga Péter
polgármester 

 

Info

 Informatikai Partnerünk és a
honlapot szerkesztette az