Kérelem helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fenntartási engedélyezési eljáráshoz

 

Eb összeíró adatlap 2023.

 

Lakhatási támogatás igénylő

Rendkívüli települési támogatás igénylő

Temetési támogatás igénylő

Születési támogatás igénylő

Beiskolázási támogatás igénylő - 2023.

Idősek karácsonyi támogatás igénylő - 2023.

 

Jegyzői nyilatkozat szemétszállítás határozatlan idejű szüneteltetéséhez nyomtatvány (2018)

 

Közterület-használati kérelem

Kérelem szociális étkezés megállapítására                                                     

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

Jövedelem, vagyon és orvosi nyilatkozat                                                 

Adó- és értékbizonyítvány igénylő nyomtatvány

 

Iparűzési adó bevallás 2015.

Iparűzési adó bevallás 2014.

Iparűzési adó bevallás 2013.

Iparűzési adó bevallás 2012.

Iparűzési adó bevallás 2011.

Iparűzési adó bevallás 2010.

Iparűzési adó bevallás 2009.

 

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bejelentkezés, változás-bejelentés  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján

Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó pénzforgalmi tételek rendezéséhez

 

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

 

Bejelentés kereskedelmi tevékenység végzéséhez

Kérelem működési engedély kiadásához

Kérelem az üzlet használatára jogosult személyében történő változásához

Kérelem tevékenységi kör bővítéséhez

 

Közérdekű adatigénylés - kérelem

 

Földkiffüggesztéshez kapcsolódó nyomtatványok:

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

2/A. pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

1.pótlap a tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére


Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló kérelem

2/B. pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenységről helyi iparűzési adó bevallás