Ihász Gábor Általános Iskola

Az iskola, mely 2005-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját, a község szülöttének, a
nyelvész, paptanár, Ihász Gábor /1804-1880/ nevét viseli.

Az intézményben 1-8. osztályig folyik az általános iskolai oktatás-nevelés. A tanítás
színteréül a modernt a régivel ötvöző tágas, jól felszerelt szaktantermek szolgálnak. Az iskola
egy értékes helytörténeti múzeumnak is teret ad.

Intézményünk oktatás-és neveléselvei tekintetében felkészültnek mutatkozik arra, hogy
megfeleljen a környező világ kihívásainak. Alapelvünk, hogy a falun élő gyermekeknek
helyben kell megadni azokat a lehetőségeket, amelyekkel a városiak is élhetnek. Ez az alapelv
irányítja szakmai munkánkat.

Felismerve a nyelvtudás, nyelvoktatás jelentőségét, angol és német nyelveket tanítunk már a
2. osztálytól kezdve. A nyelvtanítás csoportbontásban folyik, heti 5 órában.
Számítógépes nyelvi laborunk egyrészt a nyelvtanítást, másrészt az informatika oktatását
szolgálja. Az informatikai ismereteket heti 2 órában sajátíthatják el a tanulók.
A lemaradókat fejlesztő programmal és mozgásterápiával segítjük, az érdeklődő tanulóknak a
szakkörök széles választékát kínáljuk.

Furulya, báb, sport, sakk, német, énekkar, hagyományőrző, háztartási ismeretek szakkörök
közül választhatnak a diákok. Tanulhatnak igény szerint zongorázni, a Tánc- Lánc művészeti
alapiskola tagiskolájaként foglalkozhatnak néptánccal.
Az ország minden iskolájára kiterjedő kompetenciamérés eredménye intézményünk
tekintetében eddig meghaladta az országos átlagot. A mérés a diákok szövegértését és logikus
gondolkozását értékeli.

A szaktárgyi-, sport-, kulturális versenyeken megyei, sőt országos szinten is nagyon jó
eredményeket érünk el. A tanulók sikereiről, az iskola életéről a sulivaszar.hu elérhetőségen, honlapunkon is tájékozódhatnak az érdeklődők.
Sok nyolcadikos tanulónk szerzett már államilag elismert nyelvvizsgát.
Nyaranta ingyenesen igénybe vehető alkotótábor várja diákjainkat az iskolában, de tanáraink
a Balaton mellé is szerveznek nyári táborokat.

A nevelési elveinkben a klasszikus értékek közvetítését tartjuk fontosnak. Elveinket,
követelményeinket a diákok elfogadják, büszkék arra, hogy hozzánk járnak, és a
középiskolákban szerzett tapasztalatok a szülőket is arról győzik meg, hogy a nálunk eltöltött
diákévek kedvezően befolyásolták gyermekeik számára a tanulmányok további alakulását.
Iskolánk a 2005-ös tanévben szakmai munkánk méltatásaként az Oktatási Minisztérium
Elismerő Oklevelében részesült.

 

Az iskola képviselői:

Polhammerné Frend Adrienn intézményvezető
Az iskola elérhetősége: 8542 Vaszar, Fő u. 9.
Telefon: +36 89 355 010