Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály által tervezett bejárások május 13-tól október végéig, bármely időpontban, bármely, a pápai járáshoz tartozó szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott termőföldet érinthetik. Emellett a földhivatali osztály hatáskörébe tartozó ügytípusokkal összefüggésben álló, de nem termőföld besorolású ingatlanok is képezhetik ellenőrzések tárgyát.

Mezei Zsolt

polgármester

 


 


 


 

 


 

 


VASZAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 22/2023. (IX.13.) önkormányzati határozat szerinti területekre vonatkozóan

 

- VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ letöltése

 

 


 

 


Összeíró adatlap letöltése (PDF)


 


 

Tisztelt Lakosok!

A hulladékgazdálkodás MOHU Zrt. általi átszervezéséhez kapcsolódóan ez alábbi linkekenlévő információk segíthetik a szemét elszállításhoz kapcsolódó információk megszerzését:

 

Hulladékudvar új nyitvatartási rendje:

https://gyhg.hu/storage/dokumentumok/Nya%CC%81ri%20Hullade%CC%81kudvar%20Nyitvatarta%CC%81si%20napok%202023.07.03%20to%CC%81l.pdf

 

Hulladékudvarok mennyiségi befogadási rendje:

https://gyhg.hu/storage/dokumentumok/hullad%C3%A9kudvarok_mennyis%C3%A9gi_befogad%C3%A1si_rendje.pdf

 

Hulladéknaptár:

http://inweb.gyorszol.hu/szlarekl/index.php?p=H&c=GYHG%20

 

Általános tájékoztató:

https://www.gyhg.hu/lakossagi-hulladekszallitasi-informaciok-videk#


Vaszar Község Önkormányzata

  


 


A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a a lakosságot, hogy a cégünk üzemeltetésében lévő hulladékudvarok 2023. április 01-től, nyári nyitvatartási rendre térnek át, mely Vaszar esetében a következő:

Péntek:        14,00-18,00

Szombat:     13,00-15,00

 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a cég működési területén lévő hulladékudvarok november 1-től átállnak a téli nyitvatartási rendre.

A településükhöz tartozó hulladékudvar nyitva tartása a következőként alakul:

péntek 12:00-16:00

szombat 11:00-13:00

A nyitvatartásról a http://www.gyhg.hu weboldalon és a Hulladék 112 applikációban további információ olvasható.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

  


  


  

A kérelem és mellékletei elektronikus példányába való betekintés lehetősége a következő hivatkozáson érhető el:

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017de15b47dd2e0e/115560/-3012866133240690694/8993-21-EVD-honlapra.zip

 


 


Településkép védelmi rendelet módosításának
egyeztetésre

Tisztelt vaszari Polgárok, egyházak, érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek!

Elkészült Vaszar Község Településkép védelmi Rendelet módosításának tervezete, amelyet véleményezésre közzéteszünk Vaszar Község honlapján (www.vaszar.hu). Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a Településképi Rendelet módosítás a veszélyhelyzet miatt a honlapon kerül ismertetésre. A rendelet módosítása központi jogszabályi előírások átvezetését tartalmazza.
A lakosság, az egyházak a bejelentkezett érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek, (partnerek) a rendelettel kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek 2021. december 3-ig írásban a polgármesternek címezve, vagy elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Várjuk észrevételeiket
a településképi rendelettel kapcsolatban!

Vaszar, 2021. november 16.

Mezei Zsolt
polgármester

 


 

 


 


 


 Állás pályázatok

 

 

 


  VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS - kiegészítések

 

   VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS: (314/2012 (XI.8.) korm.rendelet 41 §. szerinti tervdokumentáció

 

 


Értesítjük a lakosságot, hogy a

Glied-Berke Dentál megváltoztatta a rendelési idejét a járvány miatt!

 

Fogorvosi rendelő rendelési ideje

csütörtök : 14-19 óráig

péntek: 8-14 óráig

 

November 9-11-ig kizárólag 8-12 óráig (hétfő, kedd, szerda) van rendelés.

 

Minden esetben telefonálni kell a kapott időpont előtt is!!!

 

Telefonon 8-12 óráig elérhetőek, 12 óra után kizárólag email-en!

 

Mobil: 06 30 534 7507

Vezetékes: 06 89 312 548HIRDETMÉNY - Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan (PDF)

   


Felhívás

Ebösszeírás Vaszaron

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2020. június 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban Vaszar közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Vaszar Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Vaszar közigazgatási területén 2020. június 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2020. június 15-től kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 8542 Vaszar, Fő u. 29. szám alatt a hivatali folyosón lévő asztalról, letölthető az önkormányzat honlapjáról PDF vagy DOC formátumokban a megfelelő linkre kattintva.

Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal irodájában 8542 Vaszar, Fő u. 29., illetve a 06-89/579-200 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

személyesen vagy postai úton eljuttatva a 8542 Vaszar, Fő u. 29.
személyesen a Közös Önkormányzati Hivatalban kihelyezett gyűjtőládába
faxon a 06-89/579-200 fax számra
elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre.

Az 2017. évi ebösszeírásban bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2020. augusztus 31.

Az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködését köszönöm!

Vaszar, 2020. június 9.

Pfilfné Bagics Judit

Jegyző

  


TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Azok a körzetbe tartozó óvodáskorú gyermekek, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, automatikusan felvételre kerülnek a Vaszari Napsugár Óvodába.
A szülőknek a beiratkozással kapcsolatos egyéb teendője nincs!
Kérjük, hogy az óvodavezetőnél jelezzenek azok a szülők, akik gyermeküket körzeten kívüli (nem a Vaszari Óvodába) kívánják beíratni!
A beíratáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
A fentiekkel kapcsolatban bővebb információt az óvodavezető, Rasekné Kovács Andrea ad a következő telefonszámokon: 06 30-525-17-19, 06 30-529-27-98.

Mezei Zsolt
polgármester

 


A Nemzeti Népegyészségügyi Központ tájékoztatója a koronavírussal kapcsolatban

 


 


 


 


TISZTELT IDŐS POLGÁRTÁRSAINK!

A Kormány a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletben azzal a kérés-sel fordult a 70 év fölötti állampolgárokhoz, hogy lakóhelyüket lehetőség szerint ne hagyják el. Önkormányzatunk segíteni szeretne a fertőzések elkerülésében az alábbi intézkedéssel:

Azon 70 év fölötti lakosaink részére, akik

EGYEDÜL ÉLNEK, NINCS HELYBEN HOZZÁTARTOZÓJUK,

ÉS A LAKHELYELHAGYÁSI TILALOMNAK ÖNKÉNT ALÁVETIK MAGUKAT,

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK

az alapvető élelmiszerek megvásárlásához, és a háziorvosnál működtetett kézipatikában a gyógyszerek kiváltásához.

Az igényeket hétköznap REGGEL 8.00 ÉS 9.00 ÓRA KÖZÖTT te-lefonon veszik fel a házigondozók: ANTAL JUDIT: 06/30/992-9080, TISCHLER RÓBERTNÉ: 06/30/213-3228-as telefonszámon érhető el. Az igények rögzítése után a házigondozók felkeresik az érintetteket, átveszik a pénzt, majd a vásárlás blokkjával és a visszajáróval házhoz viszik a kért élelmiszereket, gyógyszert.

A SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK SZÁMÁRA A MEGRENDELT EBÉDET MÁRCIUS 20-ÁTÓL, PÉNTEKTŐL KEZDVE INGYENESEN HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK.

Kérjük segítő együttműködésüket! Vigyázzunk egymásra!

Mezei Zsolt

s. k. polgármester

 


HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

beíratása

a Vaszari Napsugár Óvodában (Vaszar, Fő u. 16.)

2020. április 22-én /szerdán/ 08.00 - 16.00 óráig,

2020. április 23-én /csütörtökön/ 08.00 - 16.00 óráig lesz.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépett rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Amennyiben szabad férőhely engedi, a 2,5 éves gyermek is felvehető az óvodába, így őket is előjegyzésbe lehet venni.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a.) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

A beiratkozáshoz a szülő hozza magával

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • továbbá a gyermek TAJ kártyáját és születési anyakönyvi kivonatát.

 


  


Tisztelt Lakosok!

Az Agrárminisztérium 2019. július 1-7-ig parlagfű mentesítési hetet hirdet.

Ehhez kapcsolódóan kérem, az önkormányzatokat, hogy a parlagfű elleni védekezési tevékenységet, a programokat helyi szinten hirdessék, népszerűsítsék.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A földhasználóknak folyamatosan kötelező megakadályozni, hogy területükön a parlagfű növény virágbimbós állapotba kerülhessen.

A parlagfű fejlettségétől függően hatósági ellenőrzésekre is bármikor sor kerülhet.

 


 

 

Az új nyitvatartás rendje letölthető ITT!

 


 


IRÁNYTŰ - iskolaválasztáshoz letöltése

 


 

TULAJDONOSI ÉRTESÍTŐ

Tisztelt Cím!

Alulírott Bialosinszki Ferenc, mint a Bakonyi Fakitermelő Bt Ügyvezetője (az EON hivatalos beszállítója), ez úton szeretném Önöket értesíteni, hogy:

Cégünk a Bakonyi Fakitermelő Bt az E. ON Áramhálózati Zrt megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez el az Ön(ök) területén, áthaladó kis- és középfeszültségű hálózatokon. A gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt hálózatain végezzük, a Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. energiatörvény 124§, 133§, 137 § által biztosított törvényi rendeletek szerint, és a villamosmű biztonsági övezetről rendelkező 2/2013 (I.22.) NGM rendelet alapján.

A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka megkezdése élet- és vagyonvédelmi okokból történik, így munkálatokat   2018. június 11.-től   megkezdjük, és folyamatosan végezzük.

Amennyiben észrevételeik lennének, kérem, forduljanak az EON Áramhálózati Zrt területileg illetékes területgazdájához, illetve a Bakonyi Fakitermelő Bt-hez 06 30 267-9094,

Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina +36-30-990-63-76; +36-70-908-63-01

Levelezési cím: 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Megértésüket és segítségüket előre is köszönöm!

Kelt: Sikátor, 2018. június 1.

Bialosinszki Ferenc

Ügyvezető

 


Közérdekű közlemény

"A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében.
A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.
A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon.
A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.
A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.
A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.
Kérjük a lakosság megértését!"

 

 


 


Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a

Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába

Járőrtárs

beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött,

a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

 

Pályázat részletei ITT!

 


 Hulladékudvarok

Lakossági tájékoztató

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a háztartásokban leggyakrabban keletkező veszélyes - pld. veszélyes hulladékként kezelendő csomagolási hulladékok, festékes dobozok, elemek, akkumulátorok, fénycsövek, elektronikai hulladékok, fáradt olaj - és nem veszélyes - pld. csomagolási hulladék, lom stb. – hulladékok környezetbarát elhelyezésére a 112 települést magába foglaló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység részeként hulladékudvarokat működtet.

  Részletek 

 Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékudvar téli nyitvatartása 2017. november 1-jétől:

Péntek 08.00-16.00

 
 


Felhívás

Ebösszeírás Vaszaron

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. július 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban Vaszar közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Vaszar Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Vaszar közigazgatási területén 2017. július 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2017. július 1-től kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 8542 Vaszar, Fő u. 29. szám alatt a hivatali folyosón lévő asztalról, letölthető az önkormányzat honlapjáról a www.vaszar.hu linkre kattintva.

Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal irodájában 8542 Vaszar, Fő u. 29., illetve a 06-89/579-200 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

személyesen vagy postai úton eljuttatva a 8542 Vaszar, Fő u. 29.
személyesen a Közös Önkormányzati Hivatalban kihelyezett gyűjtőládába
faxon a 06-89/579-200 fax számra
elektronikusan az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre.
Az 2015. évi ebösszeírásban bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017. szeptember 30.

Az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködését köszönöm!

Vaszar, 2017. június 22.

Pfilfné Bagics Judit sk.

Jegyző

 


HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK beíratása

 • a Takácsi Bóbita Óvodában (Takácsi, Petőfi u. 15.)
 • a Magyargencsi Telephely Óvodában (Magyargencs, Petőfi u. 84.) valamint
 • a Vaszari Napsugár Tagóvodában (Vaszar, Fő u. 16.)

2017. április 24-én (hétfőn) 08.00 - 16.00 óráig,

2017. április 25-én (kedden) 08.00 - 16.00 óráig lesz.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépett rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Amennyiben szabad férőhely engedi, a 2,5 éves gyermek is felvehető az óvodába, így őket is előjegyzésbe lehet venni.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a.) pontja alapján szabálysértést követ el. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

A beiratkozáshoz a szülő hozza magával

 • - a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • - a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • - továbbá a gyermek TAJ kártyáját és születési anyakönyvi kivonatát.

 

 


 

F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik.
A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani.

A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos!

Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.

A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.

Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni. Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.

A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.

Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet!

A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

Lakossági tájékoztatás – gombamérgezések megelőzéséről


Az átlagosnál csapadékosabb nyár kedvezett a vadon termő gombák szaporodásának, ezzel együtt jár, hogy megnövekszik a gombamérgezések száma is.
A gombászás kellemes időtöltés, de néhány fontos alapszabályt be kell tartani, hogy csak gombaszakértő által megvizsgált gombát fogyasszunk és nem vizsgált gombát soha ne ajándékozzunk ismerősöknek. A gombák ugyanis súlyos, akár halálos mérgezést is okozhatnak! 

 • - A gyilkos galóca és a gyilkos galóca típusú mérgezés a legsúlyosabb, esetleg halálos kimenetelű is lehet, azonban gyakoriak az egyéb gombák által okozott mérgezések, melyek lappangási ideje jóval rövidebb. Hányással, hasmenéssel vagy idegrendszeri tünetekkel (zavartsággal, hallucinációkkal) járnak, ritkán halálos kimenetelűek. – Ha a gomba elfogyasztását követő két órán belül jelentkeznek a tünetek, akkor nagy valószínűség szerint nem gyilkos galóca típusú mérgezésről van szó.
 • - A gyilkos galóca mérgezés gyomorrontást idéző tünetei ugyanis fél és 1 nap után jelentkeznek, majd a 3. napig javulás figyelhető meg, azonban a 3 és 6 nap között már olyan súlyos máj- és veseelégtelenség alakulhat ki, amikor csak a transzplantáció, azaz szervátültetés mentheti meg a beteget.
 • - A kezelés minél hamarabb megkezdése érdekében - a tünetek észlelését követően minden esetben forduljon orvoshoz és vigyen mintát a gombából, vagy az elkészített ételből, illetve tisztítási hulladékból, mert így a gyanúsított gombafajtája gyorsabban azonosítható. Nagyon fontos, hogy hányan ettek még a gombából készült ételből. Értesítsen minden fogyasztót a megbetegedésről és tájékoztassa őket arról, hogy ők is forduljanak minél előbb orvoshoz.
 • - Fontos továbbá a maradék étel további fogyasztásának megakadályozása!

 

VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Népegészségügyi Főosztály
8200 Veszprém, József Attila utca 36.
telefon: 88/424-210, fax: 88/550-829, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

Tájékoztatás: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása a számlázással kapcsolatosan

 


 

 Tájékoztatás a hulladékudvarokban gyűjthető építési-bontási hulladékokról

 


Tisztelt Gazdálkodó!

Értesítem, hogy a 2016. évi Területalapú támogatás igénylése megkezdődött!

Részletek itt!

 


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS


az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos
szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés).

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a
tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu),
vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

  

Pápa, Zimmermann u. 8.
FOGÁSZATI RENDELÉS IDEJE

Hétfő, szerda, csütörtök 12,00-18,00
Kedd 8,00-14,00
Péntek 9,00-15,00

 


 

Felhívás a lakosság számára

 A tavasz közeledtével ismét előtérbe kerülnek a zöldterületek gondozása, a vízelvezetés, a tüzelés problémái.
Fentiekkel kapcsolatban néhány fontos dologra szeretném felhívni a lakosság figyelmét:

- A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közutak kezelésének szabályait a rendelet mellékleteként kiadott szabályzat tartalmazza.
Ennek alapján az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

Kérjük, hogy ez alapján a gondozási munkálatokat szíveskedjenek elvégezni. Kérjük, hogy különös tekintettel gondoskodjanak az árkok tisztántartásáról! Az árkokban folyamatosan nyírják a füvet, az árkokat szíveskedjenek kitakarítani, figyelemmel az elfolyó nyílásokra is. Így szükséges gondoskodni a csapadékvíz elvezetéséről.

A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt a használó köteles tisztántartani. Felkérjük ezen tevékenységet folytatókat, hogy az előírást szíveskedjenek betartani.

- Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 14/2006.(IX.1.) önkormányzati rendelete ezen felül előírja, hogy szemetet, hulladékot, salakot közterületen tárolni, lerakni, továbbá a közterületet egyéb módon beszennyezni tilos!

- Felhívom a figyelmet, hogy a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) kormányrendelet 2. § ((4) bekezdése alapján az alapbírság összege akár 50.000,- Ft is lehet a fenti esetek megszegése esetén!

- Az allergén gyom irtásáról még virágzás előtt gondoskodni szükséges. A parlagfű virágzását meg kell akadályozni adott év június 30. napjáig, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

- Aktuális téma az idő javulásával az égetés. Avar és kerti hulladék megsemmisítéséről elsősorban hasznosításával kell gondoskodni, amennyiben ez nem lehetséges, elszállításáról gondoskodni kell. Erre a településünkön kihelyezett szemétszállító edények alkalmasak, hiszen kimondottan komposztálandó anyag elszállítását teszik lehetővé. Kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen lehet égetni, ahol az égetés környezeti kárt nem okoz, emberi egészséget nem veszélyeztet. Kerti hulladékot közterületen égetni tilos! Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari és veszélyes hulladékot. Ezt sajnos nem mindig veszik figyelembe. Kérjük erre fokozottan figyeljenek! Az égetés szélcsendes időben, nagykorú személy felügyelete mellett történhet 14,00-19,00 óra közötti időszakban hétköznapokon. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon – meg kell szüntetni.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a felhívásban foglaltakat betartani szíveskedjenek!

Vaszar, 2016. március 22.

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

 
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT üzemeltetésében álló vaszari hulladékudvar 2015. december 11-én bezár 

 


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a vaszari hulladékudvar téli nyitvatartása

2015. november 2-től

péntek 8,00-16,00 óráig

 


„Közterületen a zöldhulladék elhelyezése is illegális”

A nyár végi időszakban az egyik leggyakoribb a frissen levágott fű és a lehullott, rothadó, fogyasztásra már alkalmatlan gyümölcs. Az ilyen hulladék azonban kiváló táplálék a vaddisznó számára, ezzel segítve az állatok belterületen való megtelepedését, állandó jelenlétét.

Az örökzöldek lenyesett ágai szintén veszélyforrást jelenthetnek: a fenyő és a tuja, főleg elszáradt állapotban fokozottan tűzveszélyes.

Mint ahogy a nagy mennyiségben, egyben lerakott zöldhulladék, mert a végbemenő lebomlási folyamatok öngyulladáshoz vezethetnek. Az „erdei komposztnak” hitt zöldhulladék-halom akár több hektár erdőt veszélyeztető tűzfészekké is válhat.

A zöldhulladék illegális lerakásának komoly természetvédelmi kockázata is van, mivel elősegíti az invazív fajok, például a bálványfa, a parlagfű és a japán keserűfű terjedését. Az agresszív idegenhonos fajok a főváros környékén még meglévő őshonos védett erdők rovására terjeszkednek, visszaszorításuk nagy erőfeszítést igényel.

Akinek zöldhulladéka keletkezik, és azt nem kívánja, vagy nem tudja kertjében komposztálni, azt a bio szemétgyűjtő edénybe helyezve tegye legális elszállításra alkalmassá.

Forrás: Humusz Szövetség


Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése 2015. július 3-tól visszavonásig


A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

Országos tűzgyújtási tilalom idején az önkormányzat által engedélyezett növényi hulladék égetése is tilos, valamint a katasztrófavédelem által kiadott irányított égetési engedélyek is érvényüket vesztik.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, de erről az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén
teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él!

Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található erdőterületekről az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen is tájékozódhat.

 


Tűzvédelmi tájékoztató a kalászos termény betakarítási, kazalozási,
szalma összehúzási és bálázási munkáihoz.


A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban résztvevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.
 

Azért, hogy a meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, az alábbi szabályok betartása különösen fontos:

 • - A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak tűzoltó készülékkel ellátott erő-és munkagép, valamint jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.
 • - Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer.
 • - Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését.
 • - Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggalfeltölteni.
 • - A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.
 • - Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani.
 • - Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani.
 • - A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
 • - A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát.
 • - Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
 • - A korábbi szabályozáshoz képest fontos változás, hogy a betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni.

Kelt; Pápa, 2015. július 2.


Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 
 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási

települési ügysegédjének ügyfélfogadási ideje Vaszar településen

  

Ügyfélfogadás

rendszeressége

időpont

időtartam

hetente

hétfő

8,00-12,00

 

 


 


 

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft tájékoztatja a lakosságot, hogy

a Vaszari hulladékudvar 2015. évi első nyitvatartási napja: 2015. január 30.

A hulladékudvar ezen naptól a téli nyitvatartási rend szerint üzemel.

Nyitva tartás:
Péntek: 08:00 - 16:00

 

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal

Pfilfné Bagics Judit

jegyző

 


 

Falunap 2014 részletes program


A hulladékudvar nyitva tartási ideje 2014. április 18-tól:

Péntek 10-18 óráig

Kérjük a hulladékudvar szolgáltatását minél többen vegyék igénybe.

 


2014-es hulladéknaptár

 


Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei tagjai számának meghatározása


Tájékoztató
lakossági adatgyűjtésekről, 2014
Munkaerő-felmérés

A munkaerő-felmérés célja összességében a foglalkoztatottság és a munkanélküliség folyamatos megfigyelése, ezek jellemzőinek feltérképezése. A felmérés a munkaerő-piaci helyzet mélyreható megismerését szolgálja, mint például, hogy hányan dolgoznak a gazdasági élet különböző területein, általában mennyi időt töltenek munkavégzéssel, hányan keresnek, de nem találnak munkát, hányan szeretnének még dolgozni, és erre képzettségük, családi kötöttségeik alapján milyen esélyük van. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre csak közvetlenül a lakossághoz fordulva kaphatunk választ.
Egy felkért háztartást hat egymást követő negyedévben keresi meg összeírónk.
A lakosság utazási szokásai
A felvétel célja a lakosság utazási szokásainak, igényeinek, turisztikai keresletének vizsgálata. Az adatgyűjtésben közreműködő háztartásokat nyolc egymást követő negyedévben kérjük fel válaszadásra, amikor arról kérdezzük őket, hogy az elmúlt három hónapban tettek-e többnapos utazást. Ha igen, akkor az utazás körülményeiről következnek kérdések: az utazás okáról, földrajzi céljáról, a használt közlekedési eszközökről, az igénybevett szálláshelyekről. Ha nem utaztak az elmúlt időszakban, az iránt érdeklődünk, melyek voltak azok a körülmények, amelyek ezt nem tették lehetővé. A kapott információk a lakosság, az idegenforgalom területén működő vállalkozások, a nemzetközi szervezetek adatigényeinek kielégítését, a turizmuspolitika formálóinak munkáját nagyban segítik.
Mindkét adatfelvételben való részvétel önkéntes, ugyanakkor nagy jelentőségű, hogy a háztartások minden típusa megjelenjen a statisztikai adatokban, így kaphatunk valós képet a lakosság munkaerő-piaci helyzetéről, illetve turisztikai szokásairól. A háztartások véletlen mintavétellel kerülnek kiválasztásra az ország különböző településein, ez biztosítja, hogy az adatok jól reprezentálják a teljes lakosságot.
Az adatfelvételek minden fázisában szigorúan ügyelünk a személyes adatok védelmére, az adatfeldolgozás után kizárólag összesítve, beazonosításra alkalmatlan módon jelentetjük meg az eredményeket.
Kérjük, amennyiben fényképes igazolvánnyal ellátott összeírónk éppen Önt keresi fel a fenti adatgyűjtések egyike céljából, legyen segítségünkre, válaszoljon kérdőíveinkre, hogy megbízható, pontos adatokat tudjon a KSH a felhasználók részére biztosítani.
Központi Statisztikai Hivatal
Veszprémi főosztály


Interjú Szabadi Jánossal, a GEMARASK Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetőjével

feltöltve 2013.11.29.


Szociális célú tüzifa igénylési lehetőségről tájékoztatás

Szociális célú tüzifa igénylési nyomtatvány

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal

8542 Vaszar, Fő u. 29.

 Pfilfné Bagics Judit

jegyző


 

Tisztelt Lakosaink!
Községünkben továbbra is nagy probléma, hogy a szemetet illegálisan helyezik el a falu területén. Ezért ismételten tájékoztatom a lakosságot a község területén lévő hulladékudvar kínálta lehetőségekre. Ezen a hulladékudvaron került biztosításra az, hogy a vaszari és takácsi lakosok a háztartásban keletkező hulladékokat ingyenesen elhelyezhessék. A hulladékudvar állandó, év közben folyamatos nyitvatartást biztosít.
Hulladékudvar címe: 8542 Vaszar, 068/9. hrsz.
Nyitvatartás:
Péntek: 10,00-18,00
Téli nyitva tartás várhatóan: Péntek: 8,00-16,00
A hulladékudvarban ingyenesen helyezhető el:
- Veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente
legfeljebb 150 kg mennyiségben helyezhetők el elemek, akkumulátorok, elektronikai
hulladékok (izzó, fénycső), festékes és vegyszeres göngyölegek
- A veszélyes hulladéknak minősülő fáradtolaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente
legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban.
- Használt étolaj- és zsír hulladék alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb 60 liter
helyezhető el.
- Havonta 1 m3, de évente legfeljebb 3 m3 inert hulladék helyezhető el. Inert
hulladéknak tekintendő az ingatlanokon – hibaelhárításból vagy javításból származó
építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó,
elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék (Pala, kátránypapír nem helyezhető
el!).
- Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el lom, műanyag, papír, üveg (ablaküveg),
fém csomagolási hulladék, textil hulladék, fa nyesedék (csak fanyesedék vihető, fű,
növényi maradványok nem!).
- Műszaki cikkek (mosógép, tv, hűtő): lakossági mennyiségben.
- Gumi (legfeljebb kisteherautó méretű): havi 4 db, évi maximum 12 db.
A hulladékudvarra történő hulladék szállításkor kérem a lakosságot, hogy vigyék magukkal az
számlát, melyen az ügyfélazonosító szám található, lakcímkártyájukat is az azonosításhoz.
Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékudvarra a hulladékot különválogatva vigyék el.
A hulladékszigeten lehet eldobni az újságpapírt, a háztartási üvegeket, az üdítős, sörös
fémdobozokat, a konzervdobozokat (elöblítve), a PET palackokat, étolajos, mosószeres
flakonokat (elöblítve).
Ezzel is csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, továbbá a község területén illegálisan kidobott hulladékok mennyisége!
Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a hulladékudvar szolgáltatásait minél szélesebb körben vegyék igénybe!
Vaszar, 2013. október 21.
Pfilfné Bagics Judit
jegyző


„Itthon vagy Magyarország - szeretlek”
programja
Vaszar Községben
2013. szeptember 28.


Interjú Szabadi Jánossal, a GEMARASK  Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetőjével

Feltöltve: 2013.07.31


Kéményseprési és ellenőrzési munkák Vaszaron 2013. július 15-24. között


 

 


Katasztrófavédelem tájékoztatása az aratáskor betartandó tűzvédelmi szabályokról


MÁV tájékoztatása 2013. június 03-án 8:30-tól 2013. június 10-én 14:30-ig menetrend módosításról


MÁV tájékoztatása menetrend módosításáról 2013. május 27. és május 31. közötti időszakban (vágányzári információ)


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság országos digitális átállásról szóló hirdetménye  

Digitális átállás állami támogatás iránti igény


Hulladékudvar nyári nyitvatartása Vaszaron:

Péntek: 10,00-18,00

 

 

 


Új Leader-pályázati rendszer

2013. 03. 29.

 


Tisztelt Lakosaink!
Községünk területén az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált, hogy a kutyák szabadon kószálnak a közterületeken.
Kérem a tisztelt lakosokat, hogy a kutyáját mindenki olyan körülmények között tartsa, hogy az ne tudjon az utcára kijutni, más telkére átmenni! Ezzel is próbáljuk mások nyugalmát biztosítani, s az esetleges balesetet elkerülni.
Kérem, szíveskedjenek kutyájukat a közterülettől, más ingatlanától elzárva tartani!
Az, akinek kutyája közterületen szabadon kószál, a szabálysértési törvény alapján pénzbírsággal sújtható.
Kérem a lakosokat, hogy a kutyákat közterületen csak pórázzal és szájkosárral ellátva vezessék!
Vaszar, 2013. március 26.
Jegyző


Győr Szolg Tájékoztató


FELHÍVÁS

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra


Az Önkormányzat és a Közszolg Kft. kéményseprő részlegének közös
Tájékoztatója

1. 2012. évi XC. Törvény a Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
- A közszolgáltatás biztosítása: Veszprém megye egész területén a megyeszékhely megyei jogú város Önkormányzata
- A közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást – megrendelés nélkül – ütemezett sormunka keretében látja el
- Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli:
 Írásban felszólítja a használót az üzemelés azonnali leállítására a szabálytalanság megszüntetéséig
 Haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a gázszolgáltatót.
- Az ingatlan tulajdonosának és használójának jogai és kötelezettségei:


  Az ellátásért felelős Önkormányzat által szervezett, e törvényben meghatározott közszolgáltatást az ingatlan használója KÖTELES igénybe venni, az érte járó díjat megfizetni, személyes adatait a közszolgáltatónak írásban, igazolható módon bejelenteni.
- Hatósági felügyelet: elsőfokú tűzvédelmi hatóságként az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltség.
2. A Kormány 347/2012. (XII. 11.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról
- Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, használója a törvényben előírt kötelezettségét nem teljesíti, a közszolgáltató köteles értesíteni az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot.
- A tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
3. A belügyminiszter 63/2012. (XII.11.) BM rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól
- A közszolgáltató az Önkormányzat részére értesítést küld a közszolgáltatás várható időpontjáról
- A közszolgáltató a sormunka tényleges időpontjáról legalább 8 nappal
korábban köteles az ingatlan használóját az Önkormányzaton keresztül a
helyben szokásos módon értesíteni.
- Amennyiben a közszolgáltató a Törvény szerint meghatározott második
időpontban sem tudja a közszolgáltatást elvégezni, az ingatlan használóját,
tulajdonosát írásban tájékoztatja a közszolgáltatás 30 napon belüli
igénybevételének kötelezettségéről és ennek elmulasztása esetén a tűzvédelmi
hatóság értesítésének közszolgáltatói kötelezettségéről.
- Ha ez esetben is meghiúsul a szolgáltatás igénybevétele, külön egyeztetést
követően kell a munkát elvégeztetni. Ez esetben a közszolgáltatás díján túl a
külön kiszállás díját is meg kell fizetni.
- Ha az égéstermék-elvezető állapotának időszakos ellenőrzése, tisztítása,
műszaki felülvizsgálata – az ingatlan használója e jogszabályban
meghatározott kötelezettségének ELMULASZTÁSA miatt – meghiúsul, a
közszolgáltató értesíti a Tűzvédelmi hatóságot
- A közszolgáltató elvégzi a sormunka technológiában előírt feladatokat.
- Megrendelés esetén 3 munkanapon belül elhárítja az üzemzavart.
- Helyszíni műszaki vizsgálat eredményét 15 munkanapon belül a
megrendelőnek átadja.
- A tervezéssel érintett égéstermék elvezetők tervfelülvizsgálatát 5 munkanapon
belül a megrendelőnek kiadja.
Az élet- és vagyonvédelem szolgálatában állunk, együttműködünk és ezt kérjük Önöktől is.
Címünk: 8500 Pápa, Anna tér 10.
Telefonszám: 89/324-358
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadás: Hétfő és péntek 8 –12 óráig
Szerda 7 – 19 óráig
Közszolg Kft. Kéményseprő részleg

 


Kedves Szülők!

Szeretnénk felkínálni a lehetőséget, hogy Önök betekintést nyerjenek az óvoda életébe, hogy itt miképpen telnek a gyermekek napjai.
Szeretnénk szorosabbá fűzni a szülők és az óvoda kapcsolatát, ennek érdekében nyílt napokat, játszó délutánokat, fogadó órákat szervezünk.

 

 E-ON áramszüneti felhívása a lakosság számára


BAKONYVOLÁN ZRT menetrendi tájékoztatója a lakosság számára


2011. évi hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztatás


Értesítés

2012. Július 4.-13-ig

a Közszolg KFt. kéményseprői a 1995. évi XLII: törvényben előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást végzik.


Rendbe tesszük a földtulajdont!

Tisztelt Lakosság!
A Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára azzal a kérése alapján az
alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot:
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012 májusában társadalmi célú, lakossági
felhívó kampányt indít, amely az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld
tulajdonviszonyainak rendezését kívánja elősegíteni.
A Magyar Állam A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II.
törvény (Fkbt.) és annak módosításai értelmében átvállalja az osztatlan közös
földtulajdon rendezésének költségét, ha a tulajdonos az önálló ingatlan
kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig benyújtja a körzeti
földhivatalokhoz. A határidő elmulasztása jogvesztő, ezt követően már csak
saját költségen lehet a megosztást kérni.
A Vidékfejlesztési Minisztérium lakossági kampánya arra irányul, hogy a
felhívás hatására az érintett földtulajdonosok még májusban kérelmezzék az
osztatlan közös földtulajdon feloldását, amely által a fent kiemelt előnyökhöz
jutnak.
Jelenleg közel 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő
termőföld van hazánkban, 272 000 db földrészletben. Az osztatlan földtulajdon
rendezésével könnyebb az érintett telkek értékesítése és hasznosítása, valamint
egyszerűbben igényelhető támogatás azok megműveléséhez.
Vaszar, 2012. május 11.
Varga Péter polgármester


 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hulladékudvar nyári nyitvatartása 2012. május 8-tól az alábbiak szerint lesz:

Minden hét péntek: 10,00-18,00 óráig.