Új bölcsőde építése Vaszar községben

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Vaszar Község Önkormányzata

KEDVEZMÉNYEZETT CÍME: 8542 Vaszar, Fő u. 29.

PROJEKT CÍME: Új bölcsőde építése Vaszar községben

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 199.962.782,- Ft

FORINT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Vaszar településen jelenleg nincs lehetőség a bölcsődés korú kisgyermekek nappali ellátására, ezért a település pályázott és támogatást nyert a TOP-1-4-1-19 konstrukción belül új bölcsőde kialakítására. A tervezett 12 férőhelyes bölcsőde Vaszar, Jókai u. 13. szám alatt kerül felépítésre.

A projekt végső befejezési határideje 2021. december 31.

A bölcsőde kialakítása során a jogszabályi előírásoknak megfelelő, teljesen új épület kerül kialakításra, teljes felszereltséggel.

Valamennyi, a működtetéshez szükséges eszköz, így a gyermek- és személyzeti bútorzat, felszerelések, bel- és kültéri játékok, mindennapi, tartós használati tárgyak jelen projekt keretében kerülnek beszerzésre. Az eszközök listáját egy kisgyermekellátás terén jártas szakember állította össze a praktikusság, a környezettudatosság és természetesen az előírt szabályok figyelembevételével.

A projekt eredményeként korszerű intézmény jön létre a kisgyermekek részére.

A projekt célja, hogy a bölcsőde kialakításával javítsuk a foglalkoztatási helyzetet községünkben, tágabban véve a térségben, támogassuk a helyi kisgyermekes szülők munkaerő piacra történő visszatérését.

 


 

Új bölcsőde építése Vaszar községben azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 tárgyban építési beruházás megvalósítása iránt:

Vállalkozási szerződés - PDF

 

Parkoló Tervezés - szerződés (PDF)

Parkoló világítás kiépítése - szerződés (PDF)

 


 

A veszélyhelyzet miatt a projekt befejezési határidő módosítását kértük 2022. június 30-ig, melyhez Támogató hozzájárult.

A projektben tervezett tartalék felhasználásával (átcsoportosítás) az előre nem látható és tervezhető költségekre is fedezetet biztosított az elnyert támogatás.

A a bölcsődéhez akadálymentes parkoló is készült korszerű megvilágítással.

Valamennyi hatósági engedély a projekt befejezésekor az önkormányzat rendelkezésére áll.

Köszönjük Magyarország Kormányának és Európai Uniónak a támogatását!

Bízunk benne, hogy a bölcsőde működése is hozzájárul a családok terheinek csökkentéséhez!