MEGHÍVÓ


Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. augusztus 9-én 16,15 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

2. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás módosítása
Előadó: Varga Péter polgármester

3. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

4. Takácsi- Vaszar-Gecse-Magyargencs Óvodafenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Varga Péter polgármester

5. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (…) önkormányzati rendelete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 8/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

6. Sportpark támogatási igény benyújtásáról döntés
Előadó: Varga Péter polgármester

7. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására vonatkozó pályázat beadásáról döntés
Előadó: Varga Péter polgármester

8. Beiskolázási támogatásról döntés
Előadó: Varga Péter polgármester

9. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2016. augusztus 3.

Varga Péter

polgármester