MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 11-i nyilvános testületi ülése

1. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit

2. Vaszar Község Önkormányzata 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló
Beszámoló a család- és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi munkájáról
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

3. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(..) önkormányzati rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Előadó: Varga Péter polgármester

4. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017.(V….) önkormányzati rendelete a közterület használatáról szóló 7/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

5. Vaszar, Gecse Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Varga Péter polgármester

6. Vegyes ügyek

 

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2017. május 5.

Varga Péter
polgármester