MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 25-én 17,00 órakor rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Szociális célú tüzifa pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Varga Péter polgármester

2. Beiskolázási támogatás összegéről döntés
Előadó: Varga Péter polgármester

3. Településarculati kézikönyv elkészítésével kapcsolatos ajánlat kiválasztása
Előadó: Varga Péter polgármester

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása

5. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2017. július 22.

Varga Péter
polgármester