MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-én 17,00 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XI…) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

2. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.(IX.…) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
Előadó: Varga Péter polgármester

3. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása
Előadó: Varga Péter polgármester

4. Beiskolázási körzetről döntés
Előadó: Varga Péter polgármester

5. Gördülő fejlesztési terv elfogadása
Előadó: Varga Péter polgármester

6. Vegyes ügyek


Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!
Vaszar, 2017. szeptember 17.

Varga Péter

polgármester