MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 19-én 17,15 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit

2. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása, egységes szerkezetű megállapodás elfogadása
Előadó: Varga Péter polgármester

3. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Varga Péter polgármester

4. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017.(X….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Varga Péter polgármester
5. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2017. október 13.

Varga Péter
polgármester