MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 29-én 16,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit

2. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit

3. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit

4. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(V...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II..) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

5. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(V...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Előadó: Varga Péter polgármester

6. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(V...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

7. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(V...) önkormányzati rendelete Vaszar község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 3/2011.(II.2) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

8. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú „Minibölcsőde kialakítása Vaszaron” projekt tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása tevékenység tárgyában vállalkozó kiválasztása
Előadó: Varga Péter polgármester

9. Vegyes ügyek

 

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2018. május 23.

Varga Péter

polgármester