MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 10-én 16,15 órakor közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Közmeghallgatás

Környezetvédelmi beszámoló

2. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(XII....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

3. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Péter polgármester

4. 2019. évi belső ellenőri intézkedési terv
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

5. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

6. Pápai Vízmű Zrt-vel kapcsolatos szerződés megvitatása
Előadó: Varga Péter polgármester

7. Vegyes ügyek

8. Szociális célú tüzifa támogatásáról döntés (zárt ülés keretében)
Előadó: Varga Péter polgármester

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2018. december 5.

Varga Péter

polgármester