MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május -én 16,15 órakor rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit

2. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit

3. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit

4. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(V...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármeste

5. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(V...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Előadó: Varga Péter polgármester

6. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(V...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II..) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

7. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(II.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 10/2013.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

8. Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2019.(V...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 9/2018.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

9. Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódóan intézkedési terv elfogadása
Eladó: Varga Péter polgármester

10. GDPR elkészítésére vonatkozó ajánlat elfogadása
Előadó: Varga Péter polgármester

11. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Pfilfné Bagics Judit

12. Befejezetlen beruházások kivezetéséről döntés
Előadó: Varga Péter polgármester

13. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2019. május 24.

Varga Péter
polgármester