MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 13-án 17,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2020.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

2. Vaszar Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

3. Vaszar Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

4. Polgármester 2020. évi szabadságának kiadásáról döntéshozatal
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

5. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2020.(II....) önkormányzati rendelete a közművelődés helyi szabályairól
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

6. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2020.(II...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyesgondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

7. Beiskolázási körzettel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

8. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2020. február 6.

Mezei Zsolt

polgármester