Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 1-jén 17,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar

Napirendi javaslat:

 

1.      Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(IX….) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester


2.      Az Önkormányzat gazdálkodásának 2011. év első félévéről szóló tájékoztató az 1992. évi XXXVIII. Tv. 79. §-ának megfelelően
Előterjesztés készítője: Jegyző, gazdálkodási előadó

Előadó: Polgármester

3.      Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

4.      Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(IX….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2004.(IX.10.) rendelet módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

5.      Vegyes ügyek

Vaszar, 2011. augusztus 26.
                                                                                  

                                                                           Varga Péter

                                                                          polgármester