MEGHÍVÓ


Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 11-én16,30 órakor
testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

2. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015.(XI..) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

3. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015.(X..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 6/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

4. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. (X..) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Előadó: Varga Péter polgármester

5. Beiskolázási körzetről döntés
Előadó: Varga Péter polgármester

6. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Varga Péter polgármester

7. Vegyes ügyek

 

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

 

Vaszar, 2015. november 3.

Varga Péter
polgármester