MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 9-én16,30 órakor közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Közmeghallgatás, környezetvédelmi beszámoló
Előadó: Varga Péter polgármester

2. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015.(XII..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester

3. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása társulási megállapodás módosításának elfogadása, egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása
Előadó: Varga Péter polgármester

4. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

5. Köztisztviselői etikai kódex elfogadása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

6. Közszolgálati ellenőrzésről tájékoztatás
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

7. Iparűzési adó rendelet módosításával kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Varga Péter polgármester

8. Vegyes ügyek

9. Tüzifa támogatásról döntés (zárt ülés keretében)

 

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

 

Vaszar, 2015. december 2.

 

Varga Péter
polgármester