MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 10-én 17,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016.(II…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Varga Péter polgármester

2. Vaszar Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Varga Péter polgármester

3. Vaszar Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Varga Péter polgármester

4. Polgármester 2016. évi szabadságának kiadásáról döntéshozatal
Előadó: Varga Péter polgármester

5. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016.(II…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

6. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016.(II..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 6/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

7. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása társulási megállapodás módosításának elfogadása
Előadó: Varga Péter polgármester

8. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2016. február 2.

Varga Péter
polgármester