MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 28-án 17,00 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Belső ellenőri jelentés, intézkedési terv elfogadása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit

2. Szociális tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtásáról döntéshozatal
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2021.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

4. Beiskolázási támogatás összegéről döntéshozatal
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

5. VP6-7.2.1.1-21 pályázat előleglehíváshoz kapcsolódó döntéshozatal
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

6. Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

7. VP6-7.2.1.1-21 pályázat közbeszerzéshez kapcsolódó döntéshozatal
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

8. Térítési, bérleti díjakról döntés
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

9. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(VI..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 4/2021.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

10. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2022. június 22.

Mezei Zsolt

polgármester