MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. július 6-án 17,00 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(VII....) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

2. Védőnői tevékenység ellátásával kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

3. Beiskolázási támogatás meghatározása 2023 évre
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

4. Vaszar Község Önkormányzat …/2023.(VII…) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerésekről
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

5. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2023. június 29.
 

Mezei Zsolt

polgármester