MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 25-én 17,15 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023.(X…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

2. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2023.(X…) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022.(11.24.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

3. Nemzeti Művelődési Intézethez benyújtandó 2023. évi „Közművelődési szolgáltatási terv” elfogadásáról Előadó: Mezei Zsolt polgármester

4. 2023. évi karácsonyi települési támogatás összegének meghatározása
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

5. Vegyes ügyek

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjék!

Vaszar, 2023. október 20.

Mezei Zsolt

polgármester