MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 21-én ,00 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:


1. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2024.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

2. Vaszar Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

3. Vaszar Község Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

4. Határozathozatal Településszerkezeti terv módosításáról - Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(...) önkormányzati rendelete Vaszar község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 3/2011.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

5. Beiskolázási körzettel kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

6. Polgármester 2024. évi szabadságáról döntéshozatal
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

7. Rendőrkapitányi kinevezéshez hozzájárulás
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

8. 1214. hrsz ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

9. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2024. február 14.

 

Mezei Zsolt
polgármester