MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 24-i nyilvános testületi ülése

 1. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2024.(IV..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 4/2021.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Mezei Zsolt polgármester
 2. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2024.(IV..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2018.(XI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Mezei Zsolt polgármester
 3. Szociális tűzifa pályázat beadásáról döntés
  Előadó: Mezei Zsolt polgármester
 4. Iskola átszervezéséről döntés
  Előadó: Mezei Zsolt polgármester
 5. Felülvizsgált vízkárelhárítási terv elfogadása
  Előadó: Mezei Zsolt polgármester
 6. Vegyes ügyek

 

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2024. február 14.

Mezei Zsolt

polgármester