Vaszar és Gecse Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete 2010. szeptember 15-én
16,30 órakor együttes testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.


Helye: Önkormányzat Házasságkötő terme, Vaszar, Fő u. 29.


Napirendi pontok:
1. Vaszar-Gecse Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző
2. Vaszar-Gecse Községek Körjegyzősége 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló

Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar, 2010. szeptember 10.

Varga Péter                  Istenes Gyula
polgármester               polgármester