MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 5-én14,00 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.


Napirendi javaslat:


1. Vaszar Község Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása
Sportfejlesztésről szóló határozat elfogadása
Előadó: Varga Péter polgármester


2. Önkormányzati fejlesztési pályázat beadásáról döntés
Előadó: Varga Péter polgármester


3. Családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása


Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2015. június 4.


Varga Péter
polgármester