Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 28-án 16,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar
Napirendi javaslat:


1. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatának beszámolója a 2010. évi tevékenységről
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző
2. Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló értékelés megtárgyalása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző
3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(III….)
önkormányzati rendelete Vaszar Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2004.(IX.10.) rendelete módosításáról
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

4. Vaszar Község Önkormányzatának 2010-2014. közötti ciklusra vonatkozó
Gazdasági programja
Előadó: Varga Péter polgármester

5. Vaszar Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési terve
Előadó: Varga Péter polgármester
6. Rendőrkapitányi kinevezésről vélemény nyilvánítás
Előadó: Varga Péter polgármester
7. BM pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Varga Péter polgármester
8. Vegyes ügyek

Vaszar, 2011.március 23.

Varga Péter
polgármester