MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 29-én 16,15 órakor
testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.(VI.…) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 14/2006. (IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester
2. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017.(VI…) önkormányzati rendelete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 8/2016.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Varga Péter polgármester
3. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(VI...) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
Előadó: Varga Péter polgármester
4. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2017. június 22.

Varga Péter
polgármester