MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27-én 17,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar Fő u. 29.


Napirendi javaslat:

1.    Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(IV...) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 10/2014.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

2.    Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(IV...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2021.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

3.    Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(IV...) önkormányzati rendelete személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 4/2021.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

4.    Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

5.    Szociális tűzifa pályázat beadásáról döntéshozatal - /Kiírás/
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

6.    084/2, 084/3, 084/1. hrsz ingatlan értékesítéséről döntéshozatal
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

7.    Vegyes ügyek


Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjék!

Vaszar, 2023. április 24.
    

MEZEI ZSOLT
polgármester