MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 18-én 17 órakor közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar Fő u. 29.

Napirendi javaslat:

1. Közmeghallgatás, környezetvédelmi beszámoló

2. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2022.(XII.) önkormányzati rendelete a temetőkről és temetkezésről
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

3. Beikolázási körzethez kapcsolódó döntéshozatal
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

4. 2023. évi belső ellenőri intézkedési terv
Előadó: Mezei Zsolt polgármester

5. Vegyes ügyek

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2022. december 8.

Mezei Zsolt
polgármester