Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.június 1-jén 17,00 órakor
rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Helye: Önkormányzat házasságkötő terme, Vaszar

Napirendi javaslat:
1. Ihász Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Előadó: Varga Péter polgármester

2. Vaszar-Gecse Községe Körjegyzősége alapító okiratának módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző
3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(VI….)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 2/2011.(II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pfilfné Bagics Judit

4. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Varga Péter polgármester
5. Megbízási szerződésről döntés a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0521 azonosítószámú
projekthez kapcsolódóan

Előadó: Varga Péter polgármester
6. Hunyadi TSZ Sportkör Vaszar beszámolója 2010. évi tevékenységről
Előadó: Németh József SE elnök

7. Vaszari Polgárőr Közhasznú Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységről
Előadó: Dr. Tibold János elnök

8. Vegyes ügyek
Vaszar, 2011. május 30.

Varga Péter
polgármester