MEGHÍVÓ

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 12-én16,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

 

Napirendi javaslat:

 

 1.  Belső ellenőri jelentés intézkedési tervének elfogadása
  Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 2. Védőnői állás pályázati kiírásáról döntés
  Előadó: Varga Péter polgármester
 3. Polgármester 2015. évi szabadságának kiadásáról döntéshozatal
  Előadó: Varga Péter polgármester
 4. Bercsényi utca ingatlana számozásáról döntés
  Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 5. Vaszar Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
  Előadó: Varga Péter polgármester
 6. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015.(II…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 7. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015.(II…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
  Előadó: Varga Péter polgármester
 8. Vaszar Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
  Előadó: Varga Péter polgármester
 9. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015.(II.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
  Előadó: Varga Péter polgármester
 10. Vegyes ügyek

 

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!
 

Vaszar, 2015. február 2.

 

Varga Péter

polgármester