MEGHÍVÓ

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 30-án16,30 órakor testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, Vaszar Fő u. 29.

 

Napirendi javaslat:

 1. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
  Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 2. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának elfogadása
  Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 3. Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalával meglévő megállapodás módosításának elfogadása
  Előadó: Varga Péter polgármester
 4. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.(III…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról
  Előadó: Varga Péter polgármester
 5. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.(III...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előadó: Varga Péter polgármester
 6. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015.(III…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjáról
  Előadó: Varga Péter polgármester
 7. Védőnői állás betöltéséről döntéshozatal
  Előadó: Varga Péter polgármester
 8. Vegyes ügyek

 

Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Vaszar, 2015. március 24.

Varga Péter

polgármester